Tag Archives: salt nicotin

ความแตกต่างระหว่างน้ำยาแบบ free base และ salt nicotine

ความแตกต่างระหว่างน้ำยา free base และ salt nicotine

ทราบถึงความแตกต่างระหว่างน้ำยา แบบ free base nicotine และ salt nicotine ว่าน้ำยาแบบใดดี ปลอดภัย และตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเรามากที่สุด มาหาคำตอบไปพร้อมกันที่นี่ ผู้คนส่วนใหญ่ ล้วนใช้บุหรี่เป็นเครื่องช่วยในการกำจัดความเครียดของตัวเอง โดยเฉพาะเหล่าหมู่ผู้ชาย ซึ่งบุหรี่นั้นมีสารที่เป็นส่วนในการกล่อมประสาททำให้เกิดอาการผ่อนคลายทางอารม แต่รู้หรือไม่ว่าภายใต้ การช่วยลดความเครียด กลับทำให้เกิดการเสพติด ที่เลิกได้ยาก และมีสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายของผู้สูบที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ เช่น สารทาร์ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และสารอื่นๆ อีกมากมายกว่า 4,000 ชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ต่อมาได้มีผู้รู้ถึงอันตรายจากบุหรี่จึงได้มีการคิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการเลิกบุหรี่ โดยใช้นิโคตินทดแทน ซึ่งผู้ใช้จะได้รับการบริโภคนิโคตินในรูปแบบ ควัน และไอ ที่เกิดจากกระบวนการทางไฟฟ้าในเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้ปราศจากสารต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ เหลือไว้เพียงสารนิโคติน และสารอื่นๆ อีกเล็กน้อย ที่สามารถขับออกจากร่างกายได้ไม่ยากนัก ซึ่งนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ นิโคติน แบบ Free base Nicotine นิโคติน แบบ Free Base […]

จำนวนคนเข้าดูทั้งหมด 3,043 total views