Tag Archives: สารพิษที่อยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ปกติ

สารพิษที่อยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่ปกติ

สารพิษที่อยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่ปกติ

ทราบถึงความอันตรายของสารพิษที่มีอยู่ในตัวของ บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ปกติ  เพื่อเป็นแนวทางในการติดสินใจว่าแบบใด ตอบโจทย์ความต้องการ และปลอดภัยกับตัวเรามากกว่ากัน สารพิษภายในตัว บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นหนึ่งทางเลือกในการเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังคงมีความอันตรายต่อร่างกาย โดย น้ำยา เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดสารพิษ จากการทำปฏิกิริยา กับความร้อนทำให้เกิดไอที่สูบเข้าไปในปอด ซึ่งภายในน้ำยามีสารพิษหลักๆ ที่พบอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ นิโคติน (Nicotine) เป็นสารสกัดจากใบยาสูบ ที่ทำให้เกิดการเสพติด ซึ่งทำให้เกิดการ กล่อมประสาทส่วนกลาง แต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถขับสารออกจากร่างกายได้ โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol) เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาสำหรับนำมาใช้ใน ยา และอาหาร ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ทำให้เกิดไอน้ำออกมา เมื่อสูบดมเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ปอด ดวงตา และเกิดอาการแพ้ได้ กลีเซอรีน (Glycerine) เป็นสารเพิ่มความชื้น ที่ไม่มีสี และกลิ่น แต่มีรสชาติหวานเล็กน้อย ซึ่งเป็นสารที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในอาหารหรือยา จากองค์การอาหาร และยา แต่ถ้าหากสูดดมเข้าไปยังไม่สามารถระบุได้ว่า ปลอดภัยต่อร่างกายหรือไม่ สารแต่งกลิ่นและรส (Flavoring) เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทาน แต่ถ้าหากสูดดมเข้าไปยังไม่สามารถระบุได้ว่า ปลอดภัยต่อร่างกายหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบสารพิษอื่นๆ […]

จำนวนคนเข้าดูทั้งหมด 970 total views